Verkstad - Capella Marin

Capella Marin har egen mekanisk verkstad för att hålla en hög servicegrad till våra kunder och utför bl.a. anpassning av propellerkonor och kilspår. Beräkningar och dimensionering görs hos oss på Capella med egna och andras speciella dataprogram. Med 40 års erfarenhet har vi skaffat oss en unik kunskap och kompetens inom vår bransch. Kontakta oss därför gärna vid propellerproblem.
Vår maskinpark består bl a av:
 • CNC svarv Harrison
 • 2 st moriseiki MR 1000 med digital + konslid
 • Hydral press Stebhöj 100 ton
 • Hydral press Origo 50ton
 • Fräsmaski SIXIS
 • Kilspårsmaskin EMB
 • Kilspårs fräs PICCO
 • Rundqvist pitch block 6” – 26” stigning
 • Michigan riktblock
 • Blästerskåp VIXEN 50

 • Metall bandsåg
 • Tigsvets MIGATRONIC Navigator 3000
 • Bandslip
 • Polermaskin MÖSSNER
 • Pelarborr Arboga
 • Kallsåg
 • Klingkap OMES
 • Balanserings Granlund 500 och 1000
 • Tong Il svarv med digital mätutrustning
 • Fräs Sajo DUO MILL med digital
KATALOG 2018
Har du frågor?