Max-Prop Whisper 5-blad

• Ny utformning av blad och nav.
• Enastående backegenskaper.
• Lågt seglingsmotstånd.
• Lätt att ställa in stigningen.
• Lätt att montera (kan göras enkelt av en dykare)
• Idealisk för tunga båtar med hög motoreffekt.

Pris offereras och kan inte beställas direkt via hemsidan.
Vänligen kontakta oss via telefon eller via mail.

Verkningsgrad

MAX-PROP är en segelbåtspropeller där bladen under segling automatiskt ställer sig i neutral position så att de ger minimalt vattenmotstånd. Propellerns stigning kan justeras så att propellern alltid kan anpassas till båtens vikt, längd, skrovform osv för maximal effekt. Denna justering görs genom att öppna propellerns nav och flytta på en kuggkrans. På samma sätt är det också möjligt att växla mellan höger- och vänstergående propeller.

Backning

MAX-PROP har samma stigning när man åker både framåt och bakåt. När man backar så vrids bladen så att bladets form i förhållande till vilket håll man åker alltid blir densamma. Det gör att MAX-PROP har samma verkningsgrad vid backning som vid gång framåt Propellerbladens vridningsmekanism, ”differentialen”, gör att propellern alltid får sin förinställda stigning.

Vattenmotstånd

MAX-PROPS viktigaste egenskap är att bladen automatiskt går till neutral position så snart propelleraxeln slutar att rotera och seglen övertar framdriften av båten. Detta, tillsammans med den hydrodynamiskt optimala utformningen av MAX-PROP s´ blad och nav, gör att man nästan uppnår den fasta propellerns effektivitet när man kör för motor, och samtidigt behåller foldingpropellerns minimala seglingsmotstånd.

Segling

MAX-PROP är det bästa valet för den kräsne seglaren. Propellerns konstruktion gör att den alltid vrider sig till förinställd stigning samt dess ur seglingssynpunkt optimalt utformade nav och propellerblad gör att den är vald av världens ledande konstruktörer och producenter av segelbåtar.

Under segling

MAX-PROP: När segelbåtens motor stoppas kommer vattenströmmen runt propellerbladen automatiskt att ställa dem i neutral position, parallellt med färdriktningen, som ger minsta motstånd vid segling. Propellern neutrala stigning behålls tills motorn startas och axeln får en roterande rörelse.

• MAX-PROP ger lågt seglingsmotstånd

• MAX-PROP roterar inte med vid segling

Full fart framåt

MAX-PROP: När propelleraxeln börjar rotera kommer

differentialen i navet att vrida bladen till den förhandsinställda stigningen.

• MAX-PROP med möjlighet att justera och välja stigning för olika driftsförhållanden.

Full fart bakåt

MAX-PROP: Precis som när båten åker framåt, kommer propelleraxelns roterande rörelse att vrida bladen 180° så att stigning och skärande egg är samma som vid gång framåt. Detta innebär att verkningsgraden är densamma vid gång bakåt som vid gång framåt.

• MAX-PROP har maximal diameter vid backning

Gör som många ledande båttillverkare, bla. Swan och Baltic, välj MAX-PROP flöjlande propeller för din segelbåt.

KATALOG 2018
Har du frågor?